Østermarken 8

Kære pedeller. Efter gennemgang med Allan skal følgende foretages:

  • Badebåre flyttes til a-husets kælder
  • 2 nye toiletter, der er højere end dem, der er nu
  • VH Vivi