Østermarken 10

Kære pedel – en medarbejder fortæller, at relæet slår fra, når de vil lave 2 kander kaffe på en gang……der har jo været flere problemer med strømmen i huset, på et tidspunkt fandt man ud af, at nogle

ledninger var smeltet sammen ved hoved afbryderen, relælet blev skiftet…….vil du ved en given lejlighed kikke på det :o)

Mvh.

Kirsten Henningsen

Østermarken 8

Kære pedeller. Efter gennemgang med Allan skal følgende foretages:

  • Badebåre flyttes til a-husets kælder
  • 2 nye toiletter, der er højere end dem, der er nu
  • VH Vivi