Merforbrug af varme m.v. på Bøgevej

Jeg har modtaget følgende besked fra en “teknisk kyndig medarbejder”:

 

Hej michele.
I januar videresendte du et skema fra Boligkontoret angående forbrug af vand, varme og el.
Du bad os forholde os til, at der ikke var sket et forventet fald i forbruget.
Jeg skrev tilbage og stillede et par spørgsmål, der var nødvendige at få afklaret, for at vi i husene kan reagere på det udsendte skema. Der er ikke kommet svar på disse spørgsmål endnu ?
Men nu er der sket nyt 🙂
Jeg kom til at kigge ind i Peter Thomsens teknikskab, som endnu er helt tom. Jeg kunne derfor se en fejl in installationen af gulvvarmen, som sandsynligvis er en af årsagerne til et for stort og ukontrollerbart varmeforbrug.
Fremløb af vand til gulvvarmen i badeværelset er monteret på det samme fremløb, som anvendes til fremløb til radiatorer – uden at der er monteret shunt – eller blandeventil.  Det betyder at fremløbet til gulvvarmen er 50 – 60 grader, hvor fremløb i gulvvarmesystemer normalt er maksimus 28 grader. Denne konstruktionsfejl medfører at badeværelsesgulvet i den ene side af badeværelset (den side toilettet er) er alt for varm – ubehagelig varmt – og termostatventilen i badeværelset til regulering af varmen i rummet kan slet ikke styre temperaturen på en hensigtsmæssig måde. Derfor bliver varmeforbruget i gulvvarmen i badeværelserne alt for stort.
Jeg regner med, at du sender ovennævnte videre til Boligkontoret, så fejlen kan udbedres ved at der indsættes en blandeventil i gulvvarme kredsløbet.
Er der noget du skal have uddybet inde, så kontakt mig.
Venligst
Aage

Månedlig Driftinspektion af Murværk på Bøgevej

Én gang hver den første i måneden;

Driftinspektion af murværk hvor der er ophængt markiser, for kontrol af muren skulle revne – rykke sten ud af væg – eller fugerne krakelere samt om muren er helt lodret.

Ved opdagelse af en eller flere do. kontaktes Boligkontoret.

Lejlighederne som kontrolleres:

1 – hus E

13 – hus B

18 – hus B

20 – hus A

31 – hus F

Boligkontoret har udarbejdet en blanket til formålet.