Staben af pedeller

 width=
Allan Back Petersen
Teknisk Service
21780101
abpe@vesthimmerland.dk
ped3
Peter Jørgensen
Teknisk Service
24 75 81 02
jepj@vesthimmerland.dk

Gruppen servicerer indenfor følgende kategorier:

 • Reperation og vedligeholdelse af diverse elinstalationer – herunder alarmer og automatiske låsesystemer.
 • Reperation og vedligeholdelse af døre og vinduer, – herunder greb – hængsler og låse.
 • Reperation og vedligeholdelse af udvendigt murværk og skærme, – herunder udhæng, stern samt tag og inddækninger.
 • Reperation og vedligeholdelse af servicearealer og servicerum, – herunder malearbejde og forbedringer.
 • Reperation og vedligeholdelse af belægninger og afløb, – herunder tilpasninger af trin og ramper til gangbesværede.
 • Reperation og vedligeholdelse af rør og sanitet, samt ansvarlig ved renoveringer og forbedringsopgaver.
 • Reperation og vedligeholdelse af udstyr og personlige hjælpemidler og sikkerhedsudstyr. ( ikke lånt udstyr ).
 • Vedligeholdelse og sikring af alle adgangsveje.
 • Tilsyn og diverse aflæsningsopgaver ved fraflytninger af lejligheder. Herunder reperations – og mindre maleopgaver i forbindelse med nye lejemål.
 • Tilsyn og registrering af uregelmæssigheder ved alle kommunale lejemål og bygningsmæssige ejerforhold i Psykiatri og Handicap.

Ved skader og hærværk kontaktes først Falck med abonnements nummer 00820000 til afdækning af skaden. Efterfølgende kontaktes pedelgruppen der overtager opgaven.

 • Opsætning af gardiner og indvendige skærme.
 • Tilsyn og vedligehold af klima – og ventilationsanlæg.
 • Alt forefaldende arbejde efter tur og prioritering.
 • Råd og vejledning tilbydes løbende.

Leder af Teknisk Service sørger for fast dialog med de tilknyttede institutionsledere, hvor opgaver aftales og økonomiske overslag drøftes og prioriteres.